Zpět

Už ti nechci lhát

Ty spíš já procitám
Nemůžu už spát
Hloupým snům tak unikám
Zkouším si lhát
Nemám či zůstat mám
Marné je se ptát
Ty spíš já utíkám
Před láskou
Nevím kam
Utíkám...

Do noci chvátám
Zatím co ty spíš
Ze snů se usmíváš
A mé kroky neslyšíš
Tak se měj já navždy mizím
Zahalím se černou tmou
Nevím jak ti říct
Že musím jít
Zas dál

Už ti nechci lhát
Už ti nechci říkat jak mě mrzí
Že chci s tebou spát
A přitom zůstat volný jako pták
Už ti nechci lhát
Už ti nechci stírat z tváří slzy
A říkat: "Lásko, na neshledanou!"

Nocí se toulám
A sám sebe se ptám
Proč pořád utíkám
Před čím se schovávám
Možná hledám jinou lásku
Možná vítr stříbrný
Možná lásku bez závazků
Prostě jinou než jsi ty

Už ti nechci...
Kontakt na správce stránky: webadmin@machata.cz