Zpět

Anděl záchranář

Noc byla dlouhá
A tichá jak andělský chór
Víčka mi těžkla
A prošvihnul jsem semafor
Ten výkřik mě bodnul
Jak bodá tě do srdce nůž
Rtům křivým bolestí
Smrtka už otírá růž

Vidím jen tu tvář
V ní oči zděšený
Anděl Záchranář
Má křídla zlomený
Svědomí na oltář
Jen smrt se posmívá
Anděl Záchranář
Svůj úděl proklíná

Noc je tak dlouhá
A temná jak smuteční flór
Vlezlá jak touha
A směšná jak pitomej fór
I měsíc ji zradí
Když únava radí jít spát
Bojím se snění
Už nechci nic nechat si zdát

Vidím jen ...
Kontakt na správce stránky: webadmin@machata.cz