Zpět

Tvá láska spí

Myšlenky tvé jsou dým
Chvějí se jen jak let motýlí
Všichni mi lžou že mysl tvá spí
Jak ztemnělý dům

V duši máš klid a mír
Křídla tvých snů jsou polámaná
Nerozumím a snažím se dát
Smysl tvým slovům

Úzkostný had srdce svírá
Dlaň plná střepů co s tím
Tímhle náš příběh neumírá
Vrátíš se zpět já vím
Tvá láska spí

Kde je tvůj zpěv a smích
V hlavě mi zní jak smála ses dřív
Vrať se mi zpět z těch labyrintů
Do lepších časů

Úzkostný had srdce svírá
Dlaň plná střepů co s tím
Tímhle náš příběh neumírá
Vrátíš se zpět já vím
Tvá láska spí
Kontakt na správce stránky: webadmin@machata.cz