Zpět

Tvrdohlavý Lojzík

Tvrdohlavý Lojzík
Si hlavu postavil
Nad tím se však nikdo
Ani nepozastavil
Jenže on ji stavěl
Z malty a kamení
A doufal že ji někdo ocení

Tvrdohlavý Lojzík
Tu hlavu zabednil
Že je hlava zabedněná
Tím jen potvrdil
Vzal si totiž do hlavy
(a to vás zamrazí)
Že svou hlavou i zeď prorazí

Tvrdohlavý Lojzík
Si hlavu postavil
Snad měl trochu v hlavě
Když se zatvrdil
Hlava se mu točí
A v očích pohled mdlý
Možná že ten Lojzík
Je natvrdlý

Lojzík ztratil hlavu
A prchal bezhlavě
Když uviděl že je všude
Hlava na hlavě
Proto i ta píseň
Je jaksi bezhlavá
Protože i patu postrádá

Nepochopil co znamená rčení
Nepochopil co je úsloví
Že když někdo říká:
"Straší ti ve věži"
Vlastně o žádnou věž neběží
Kontakt na správce stránky: webadmin@machata.cz